PTICE NOTRANJSKEGA PARKA

PORTAL ZA VNOS IN PREGLEDOVANJE PODATKOV

 

 

Pozdravljeni! Obiskali ste spletni portal »Ptice Notranjskega parka«, ki je namenjen vnosu in pregledovanju podatkov o
prostoživečih pticah na območju parka.
S portalom in podatkovno bazo upravlja Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (Društvo DOPPS).
V aplikacijo lahko vstopate le kot registrirani uporabnik. Registracijo opravite pri enem od skrbnikov podatkovne baze.

 

SKRBNIŠTVO PODATKOVNE BAZE:  
Tomaž MileličUrša KoceDruštvo za opazovanje in pručevanje ptic Slovenije
M 031 438 545M 031 263 849N Tržaška 2, 1000 Ljubljana
E tomaz.mihelic@dopps.siE ursa.koce@dopps.siT 01 426 58 75
E dopps@dopps.si
Aplikacija je bila vzpostavljena v sklopu projekta LIFE STRŽEN (LIFE STRŽEN (LIFE16 NAT/SI/708), ki se sofinancira iz sredstev LIFE, finančnega instrumenta Evropske unije za okolje.
Ostali sofinancerji prirojekta so Ministrstvo za okolje in prostor, Občina Cerknica, Ebm-papst Slovenija proizvodnja elektromotorjev d.o.o., DS Smith Slovenija d.o.o. in ALPOD d.o.o.,